Kontakt

Besøksadresse

Harald Skjoldsvei 42
5236 Rådal

Postadresse

Harald Skjoldsvei 42
5236 RÅDAL

Åpningstider: 07.30- 16.30

Telefon

Hovednummer: 55 11 70 90
Kontor: 55 11 70 95
Klatrerosene: 55 11 70 96
Rosestuen: 55 11 70 97
Knoppene 55 11 70 98
Villrosene: 55 11 70 99

E-post

rosenhagen@steinerbarnehage.no

Daglig Leder

Helene Charlotte Flint
Tlf: 55 11 70 95
E-post: helene.charlotte.flint@steinerbarnehage.no