Om Oss

Vi er en passelig stor barnehage som ligger i rolige og  vakre omgivelser nederst i Skjoldabukta. Våre nærmeste naboer er Steinerskolen på Skjold og Nordåsvannet. På Småbarnsavdelingen, Rosenknoppene, går det 12 små barn i alderen 1-2,5 år. På Klatrerosene og Villrosene går de største barna fra 3 – 6 år. Vi ønsker å tilby små barnegrupper med 15 barn i hver gruppe og en god voksentetthet med faste voksne på hver avdeling. Åpningstiden er 07.30- 16.30.

Pedagogikken vår er bygget på Rudolf Steiners antroposofiske menneskesyn. Antroposofi er gresk og betyr visdom om menneske. For barna mellom 0-7 år er det den første syvårsperioden som er gjeldene. Her lever barna sterkt gjennom sine sanser, sin etterligning og i rytmen som omhyller dem. Hverdagen på hver avdeling blir lagt opp slik at barnas muligheter for å utvikle seg og lære gjennom inspirasjon og etterligning er best mulig. Ute og inne områdene våre er laget for å kunne gi barna gode sanseopplevelser, bevegelses- og utfoldelsesmuligheter. Se “Becomming” film om Steinerutdanning her

Vi omgir oss i vakre estetiske omgivelser, og vektlegger kvalitet på det som barna får oppleve gjennom barnehagehverdagen. I form av hverdagsaktiviteter, forberedelser og feiring av årstidsfester og høytider, og i måltidene som barna får gjennom hele dagen. Vi tilbyr varm havregrøt til frokost, varm vegetarisk lunch og ettermiddagsmåltid med knekkebrød og frukt hver dag. All mat er laget fra grunnen av med økologiske råvarer.

Gjennom vår pedagogikk ønsker vi å gi barna en god, forutsigbar, trygg og kreativ barnehagehverdag. Hvor de opplever trygghet, glede, inspirasjon og tilhørighet.

Vi er i nært samarbeid med Steinerskolen på Skjold, og følger i hovedsak deres ferier og fridager, med enkelte avvik gjennom året. Vi holder åpent ved behov i høst- og vinterferien.

Dette er 4. året foreldrene tar seg tid til å svare på Bergen kommunes brukerundersøkelse. Resultatene kan dere lese her.

Brukerundersøkelse 2019

Brukerundersøkelse 2018